ساحت

غزه

Posted in نوشته هاي شهروندي by محمد on دسامبر 12, 2008

نمیدونم کدوم دلیل اون یکیه، اما عراق که رفته بودم به چشم دیدم که بین اشغالشدگی و ذلت و نیز بین بدبختی و نادانی همبستگی وجود داره.

این روشی که تو غزه پی گرفته میشه از انسان بعیده. حقوق بشر برای این جماعت فقط اسبابه.

Advertisements

سرنوشت سيب سرخ

Posted in چامه ها by محمد on دسامبر 11, 2008

در ميان آفتاب و آسمان
پر ز شهد زندگي
سرخترين سيب آن درخت
بر زبرترين شاخه هاي آن
ايستاده بود

در گذار هفته ها ولي
بعد روزهاي برگهاي سبز
بعد فصل سيب
بعد آنكه هيچكس
سيب سرخ را نچيد
بر زبرترين شاخه هاي آن
سرخترين سيب آن درخت
زرد شد
پژمرد
خشكيد