ساحت

عزاداری

Posted in يادداشت by محمد on سپتامبر 1, 2009

دوش به دوش
تا صبح
برای آنچه از دست داده بود گریستیم

من از این عزا خسته خفتم
او
از این عزا بی پناه
مرد

Advertisements