ساحت

درگیریهای اخیر

Posted in يادداشت by محمد on اکتبر 28, 2009

در شرایط بعد از انتخابات درست کردن این تشنجهای داخل دانشگاه کمی عجیب به نظر میرسه.
اما نباید از نظر دور داشت که طرح تحول اقتصادی در راهه و خود این طرح میتونه موجب ایجاد اعتراضات مردمی زیادی بشه. به خاطر همین رسایی و دیگران راه افتادن تو دانشگاهها و هیجان کاذب ایجاد میکنند تا این طرح دیده نشه.
حذف یارانه ها به هر حال کاریه که باید انجام بشه. همونطور که رابطه با آمریکا. احمدینژاد هم این کار را انجام خواهد داد. و البته همچنان نامشروعترین رییس دولت ایران باقی خواهد ماند.

Advertisements